Počátky divadelnictví se v Opavě datují již do let 1745 až 1750. Město Opava, aby povzneslo význam kulturního centra rakouského Slezska, si postavilo samostatnou divadelní budovu. Základní kámen Zemského divadla v Opavě byl položen 1. května 1804 a 1. října 1805 se hrálo zahajovací představení.
Divadlo bylo postaveno podle tzv. Schikanderova modelu a vyzdobeno vídeňským malířem Sacchetim. V roce 1854 objednala městská správa plány na přestavbu divadla u vídeňského architekta Eduarda Kuschee, která však pro nedostatek finančních prostředků nebyla realizována. Roku 1855 byly provedeny jen dílčí vnitřní opravy a o čtyři roky později došlo k výměně původního olejového osvětlení za plynové. Roku 1861 bylo v divadle zavedeno teplovzdušné topení. 27.4. 1882 se započalo s rekonstrukcí divadla. Divadlo zahájilo provoz 20. září 1883. 16. června 1909 divadlo vyhořelo. Opravy interiéru byly provedeny ve slohu Ludvíka XVI., které navrhl vídeňský divadelní malíř Ferdinand Maser. Tato náročná adaptace se uskutečnila ještě v roce 1909.
Po roce 1945 byla budova opravena. V roce 1948 také došlo ke změně fasády z novorenesančního stylu do podoby socialistické architektury. Tato změna byla širokou veřejností značně kritizována. Rozsáhlejších úprav se divadlu dostalo v roce 1955 – 1957, kdy vzhledem k zachovalému interiéru, také započalo jednání o zařazení budovy Slezského divadla do celostátního seznamu památkových objektů. V roce 1986 byla zahájena příprava rekonstrukce jevištní technologie. Při podrobnějším průzkumu bylo zjištěno, že celá budova potřebuje generální rekonstrukci. V roce 1988 –1989 zpracoval Stavební podnik Opava projektovou dokumentaci pro celkovou rekonstrukci divadla včetně fasády. Po listopadu 1989 na nátlak veřejnosti a veřejnoprávních orgánů byla v květnu 1990 provedena změna celkové koncepce výstavby s uvedením celé budovy do původní historické podoby z doby před r. 1945. Interiér však byl upraven podle požadavků současné doby. Stavba byla zahájena 1. 1. 1990 a ukončena v září 1992. Celkový náklad činil téměř 150 mil. Kč.
Slezské divadlo Opava je příspěvkovou organizací Statutárního města Opava.
V současné době má Slezské divadlo Opava dva soubory – činoherní a operní. Pod operní spadá taktéž soubor baletu, jenž uvádí i samostatná baletní představení.